2006-11-02   První dům versus architekt

Přednášky na téma První dům versus architekt se účastnil náš kolega Tomáš Straka, spolu s Janem Srnou, kde představili své společné maximinimailistické realizace a projekty. Večer se konal v Českém centru v Rytířské ulici 31 v rámci cyklu rozhovorů nad architekturou. Další rozhovory budou probíhat na od listopadu do června každý první čtvrtek v měsíci od 19h. Více informací na http://www.versusarchitekt.cz a http://srna.straka.info