2013   Konverze nemocnice St Bernard's, Ealing, London, Velká Británie

Spoluautoři: Fabrik (Landscape Architects)
Vizualizace: FAM Architekti

FAM Architekti společně s Feilden + Mawson zpracovali projekt pro územní povolení na konverzi hlavních budov dosluhující nemocnice pro duševně nemocné St Bernard's Hospital na rezidenční bydlení. Součástí projektu je konverze přilehlého tanečního sálu na tělocvičnu a projekt dvou novostaveb bytových domů - tzv. blok A. Dokumentace pro územní povolení byla podána na konci roku 2012.
Nemocnice St Bernard's se nalézá ve čtvrti Ealing v západní části Londýna mezi Uxbridge road, Grand Union Canal a řekou Brent. Historicky významný památkově chráněný komplex pochází z roku 1831 a tvoří příklad převzaté palácovité architektury na urbanisticky velkoryse rozvitém půdoryse. Její

historie však zahrnuje také velké množství změn a přestaveb, se kterými se návrh musel vyrovnat. Jednotlivé části areálu a budov včetně jejich okolí jsou velmi specifické a jejich konverze byla předmětem komplikované odborné diskuse. Projekt je plně rezidenční s podílem občanské vybavenosti ve formě zmíněné přestavby společenského sálu na tělocvičnu s kavárnou a drobnou vybaveností v objektu při vjezdu do areálu.
Nově navržené bytové domy (blok A) uzavírají jihovýchodní hranici komplexu a vytvářejí tak předěl mezi novou rezidenční zástavbou a pokračujícím nemocničním provozem směrem na východ. Objemové a hmotové řešení obou novostaveb odpovídá měřítkům historické části nemocnice St Bernard's. Navržená architektura je současnými prostředky podřízena materiálové kontinuitě historických staveb.