2012   Dvougenerační rodinný dům, Petřkovice u Ostravy

Dvougenerační rodinný dům je umístěn nedaleko naší horizontální vily z r. 2008 na kopci Koblov, na okraji Ostravy Petřkovic. Dům je situován při severovýchodní hraně pozemku, v jeho nejvyšší části a je orientován svou podélnou stranou ve vztahu k oslunění a výhledům na obec.
Navrhovaný objekt je rozdělený do dvou hmot symbolizující dvě spolu žijící generace. Důsledkem tohoto členění je zmenšení měřítka při perspektivních pohledech na dům. Materiálové řešení obou částí je totožné a tvoří příbuznou srostlici. Vzájemným posunem dvou hmot byly vytvořeny chráněné venkovní
prostory domu, které slouží jako vstupní a parkovací plocha (sever) a jako pobytová terasa (jih). Svažitost pozemku je propsána do interiéru ve formě snížené úrovně podlah v hlavní obytné části domu.
Dispozičně je dům rozdělen na dvě bytové jednotky se samostatnými vstupy - hlavní byt pro rodinu investora, který zabírá celé přízemí a západní část druhého patra a samostatnou bytovou jednotku pro babičku umístěnou v patře ve východní části objektu. Vstupní objekt zádveří je materiálově odlišen obkladem z ocelových plechů vztahujícím se k profesi investora.