2007-05-07   Začaly stavební práce na Vile v Petřkovicích u Ostravy

Termín dokončení je stanoven na podzim letošního roku.