2012   Rodinné domy, Hlučín

Skupina pěti rodinných domů je navržena jako rezidenční areál s jednotným architektonickým řešením tak, aby působil jako pohledově vyvážený celek. Je zvoleno kobercové urbanistické řešení, které využívá celou hloubku rozlehlého pozemku způsobem, který směrem do ulice Okrajová situuje pouze tři objemy. Zbylé dva jsou orientované směrem k potoku Jasénka a přilehlému lesu. Pozemek je tak využit v celé ploše, bez nežádoucího nahuštění zástavby při uliční čáře. Je navrženo pět domů o dvou typech. Dva domy jsou dvoupodlažní, kompaktního charakteru. Tři domky jsou přízemní, s pro- táhlejším půdorysem. Domy jsou na pozemku umístěny tak, aby si navzájem nestínily, nebránily ve výhledech, a aby vytvořily přirozeně rozčleněnou skupinu. Jednopatrové domky se střídají s přízemními vždy tak, aby podporovaly individuální výhledy do okolní přírody a pobytové plochy v zahradách s maximem soukromí. Domky jsou přístupné ze dvou příjezdových cest, které jsou napojeny na ulici Okrajová.