2014   Domov pro seniory, Litomyšl, Architektonická soutěž - 1. místo

Prioritou našeho návrhu je co největší urbanistická integrace domova v daném kontextu, který se vyznačuje těmito atributy:
Periferní poloha na hraně města a krajiny
 • Výrazná terasovitost terénu důsledkem urbanistických zásahů a úprav
 • Ortogonalita zástavby stávající i plánované
 • Snižování podlažnosti budov směrem od centra na okraj města
 • Jednotící hladina plochých střech
 • Horizontalita
 • Kryté venkovní prostory často doplňující sousední rezidenční zástavbu
 • Rytmické opakování architektonických prvků, řád a výrazová jednoduchost

 • Tématem umístění domu je jeho propojování s městem na straně jedné a s krajinou na straně druhé. Těsný kontakt s okolím neizoluje obyvatele domu ale naopak poskytuje přirozené prostředí k důstojnému stáří. Cílem návrhu není tvar, ale způsob bydlení a fungování uvnitř a vně domu jak pro seniory, tak pro personál, návštěvníky a ostatní lidi žijící v sousedství.

  Členěním půdorysu se snažíme co nejvíce eliminovat institucionální účinek zařízení a stejně jako v exterieru vytváříme i uvnitř domu širokou škálu soukromých, polosoukromých až veřejných prostor. "Obytnou buňku s 15-ti pokoji" vnímáme jako svébytný organismus jehož paralelou je malé městečko, které má náměstí, ulice, zákoutí či piazetty, společnou vybavenost a v neposlední řadě soukromé domy obyvatel = pokoje. Důležitým nástrojem k deinstitucionalizaci zařízení je atrium umístěné v srdci oddělení, které osvětluje společné komunikační prostory, vstupy do pokojů a soustřeďuje kolem sebe zapamatovatelná místa pro odpočinek a posezení.
  K eliminaci účinku instituce je klíčové samotné architektonické řešení stavby. Ve všech ohledech se snažíme navrhnout dům, který nebude staré lidi šokovat nezvyklostí nebo agresivitou. V návrhu proto používáme podvědomě známé archetypy a prvky, které podporují pocit známého, a které rezidenti mohou rozpoznat ze svých dřívějších domovů.

  > tým spolupracovníků