2007-03-07   Spolupráce na projektu Lagos Bus Rapid Transit

FAM Architekti byli přizváni ke spolupráci na urbanisticko-dopravním projektu Lagos Bus Rapid Trasnsit ve spolupráci s Integrated Transport Planning a Elsie Owusu. V březnu jsme Lagos navštívili. Projekt se zabývá průzkumem současného stavu  městské  hromadné  dopravy  v tomto megacity  a  navrhuje integrovaný autobusový koridor spojující nejdůležitější čtvrtě města, dopravující až 20 tisíc lidí za hodinu. FAM Architekti se podílejí na návrhu stanic a přestupních interchange. Implementace projektu v reálu se předpokládá na období 2009-2011.