2017   Revitalizace prostranství v okolí Červeného kostela v Hlučíně

Návrh usiluje o zapojení místa do života města všemi možnými prostředky práce s parterem. Ve své celistvosti je území členěno na čtyři prostory se svébytnou atmosférou: bývalý hřbitov, prostor před červeným kostelem a sýpkou, ústřední park a okolí nové polikliniky. Koncepce návrhu všechna tato místa propojuje v jasný a přehledný celek, který vhodně integruje všechny významné dominanty. Krajinářské řešení pracuje se stromovým patrem, ústředním kompozičním prvkem parku je památný Buk lesní.