2011-12   Úpravy stanice metra Green Park v Londýně dokončeny

Stanice Green Park je jedním z nejfrekventovanějších přestupních uzlů v Londý- ně, umožňuje přestup mezi linkami metra Picadilly, Victoria a Jubillee a zároveň zajišťuje přestup na povrchovou veřejnou dopravu. Nový vstup do metra zajišťuje bezbariérové propojení  povrchu  s  podzemním  vestibulem.  Zastřešení vstupních prostor výrazným měděným křídlem vytváří identifikační znak stanice a zároveň poskytuje krytý veřejný prostor pro setkávání a pro přestup na autobusovou dopravu. Nová pěší rampa se zatravněným lemem spojuje podzemní vestibul přímo s královským parkem Green Park.  > projektAutor fotografií: Andy Spain Photography, Londýn