2013   Great Fen Visitor Centre

Zúčastnili jsme se prestižní architektonické mezinárodní soutěže na budovu návštěvnického centra Great Fen v Cambridgeshire, Velké Británii. Náš návrh byl vybrán do druhého kola spolu se čtyřmi dalšími z celkem 201 odevzdaných návrhů. Místo pro návštěvnické centrum je v rovinaté krajině tvořené jezery, příkopy, vlhkými a rákosovými loukami s širokým horizontem a nekonečnou oblohou. Parcela leží v nejnižším místě Spojeného Království (-2.2 m.p.m.) Návštěvnické centrum je nedílnou součástí ambiciózní vize transformace části krajiny (fenu - slatiniště) do přirozeného "původního" stavu.
Budova slouží jako zázemí pro návštěvníky projektu Great Fen s přednáškovou místností, výstavním prostorem a restaurací a měla by se stát výchozím bodem pro návštěvy okolní krajiny. Inspirací ideového konceptu se staly organické konstrukce rostliných buněčných struktur a stavby anglického architekta a krajináře Josepha Paxtona, jehož Holme post (sloup z Křišťálového Paláce) je s místem Great Fenu úzce spjat.
Návštěvníci se k domu dostanou po dřeněných lávkách, které jsou známy z místních historických osídlení. Cesta k domu je doplněna šesti místy pro bližší seznámení s krajinou, zastavení, meditaci a pozorování okolí pomocí kamery obscury.
Horizontální objem reflektuje velkolepé měřítko krajiny. Rozsáhlá zelená střecha poskytující panoramatické výhledy je podepřena šestiúhleníkovou modulární strukturou založenou na pilotách. V obou podélných směrech je struktura pevně vymezena hranicí, která odpovídá rovným liniím vodních kanálů. Na kratších protilehlých stranách je umožněna budoucí expanze stavby. Buněčná nosná struktura vymezuje kromě vnitřních prostorů také sérii krytých i otevřených venkovních teras poskutujících výhledy na Fenland. Dřevěná stavba je z vnější strany opláštěná panely z místního rákosu, který umožní postupné splynutí domu s okolím.

> tým spolupracovníků