2012-10-08   Slavnostní otevření dokončené 1. etapy Mírového náměstí v Dobříši.