2011-11-25   Slavnostně předána dokončená stavba "Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova", Chrudim.