2007-08-23   Projekt Accra

FAM ARCHITEKTI byli opět přizváni ke spolupráci na dalším dopravně - urba- nistickém projektu Bus Rapid Transit do metropolitní oblasti hlavního města Ghany Accra (Greater Accra Metropolitan Area). Dopravní studie zpracovaná holandskou společností DVH vybrala z 8 potenciálních koridorů obslužných autobusovou  linkou  BRT  pilotní koridor  na Winneba - Graphic Road.  Kritériem výběru byla poptávka, možnosti reálné implementace, obslužnost nejchud- ších vrstev obyvatel, urbanistický a sociální dopad na město. FAM se bude podílet na architektonickém řešení jednotlivých přestupních stanic, zastá- vek, uzlových bodů a terminálů. Projekt bude zahájen koncem září deseti- denním pobytem v terénu.