2009   Výstava 20 after 20

Spolupráce: Tomáš Balej

TÉMA PROJEKTU
Cílem projektu 20 AFTER 20 je představit českou a slovenskou architekturu prostřednictvím čerstvých projektů namísto archivu už ověřených architektur. Staví vybrané autory před výzvu navrhnout malou, snadno realizovatelnou a eventuálně funkční architekturu/design ptačí budky a psí boudy. Doufáme, že jejím výsledkem bude nejen aktuální průřez architektonickým myšlením a metodami navrhování, ale že rovněž samotné budky budou mít svou architektonickou kvalitu. Zadání budky se nepokouší tyto kvality předdefinovat, nabízí pouze jednoduché nezávazné návody a formát plochy, na které by se měla realizovat. Předpokládáme, že navrhování/projektování budek vybranými autory ponese jejich rukopis a bude reflektovat individuální přístupy navrhování používané u projektů "řádné architektury". Netradiční zadání nám umožní poukázat na širší pole působnosti architektury za tradičními hranicemi definovanými stavbou. Zároveň si všímá pronikání architektury do oblastí, které nejsou jejich tradiční doménou.
PTAČÍ BUDKA A PSÍ BOUDA
... jako symbol domu - architektonického objektu, jako karikatura "velké architektury" a zároveň její doplněk
... jako aktuální architektura/design v reálné podobě a ne pouze její reprezentace
... jako čerstvý produkt reflektující způsoby myšlení a metody navrhování autorů
... jako objekt na prodej, suvenýr pro návštěvníky pavilonu

CO MÁTE RÁDI ?
Barvy? Pocity? Váš způsob života? Své mazlíčky vždy na blízku? Znáte své slabosti i silné stránky. A proto jste tou nejvhodnější osobou, která by měla navrhovat domov pro Vašeho pejska. Začnete s tím, co máte. Třeba složením několika desek do obecně známého tvaru pejskovy boudy a výbě- rem varianty ze široké nabídky stylů a vzorů z našeho katalogu. Přidejte misku s vodou, pár hraček a kostičku. Hotovo ! Výsledek je okamžitý. Váš pejsek získá originální českou boudu inspirovanou událostmi, osobnostmi a uměním posledních dvaceti let. Projděte si následujících 20 stran naplně- ných nápady.